Om Banken

Om Banken

Facit Bank är en internetbank som för närvarande erbjuder konsumentlån till privatkunder.
Vi kommer kontinuerligt att informera våra kunder om nya tjänster.

 

Facit Bank Sverige är en filial av den danska banken Facit Bank A/S.

 

Facit Bank har cirka 50 anställda med bankdirektör Jesper Lyhne i spetsen.

 

Se styrelsen

 

Se orginasationsdiagram

 

Uppförandeprinciper för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

 

Wolfsberg Group Questionnairy