Vill du klaga?

Klagomålshantering

Vi vill ha nöjda kunder. Vi kan dock inte alltid undvika situationer där en kund är mindre nöjd med vårt bemötande. Vi värdesätter den kunskap vi får av klagomål och arbetar ständigt med att förbättra oss.

Om du inte är nöjd rekommenderar vi att du först kontaktar bankens kundtjänst på telefon: 08-446 821 70. I de flesta fall kan du få en ingående förklaring här.

Om du har förslag på förbättringar kan du också ge oss feedback på bankens mail: kundservice@facitbank.se.

Vill du klaga?
Om du inte är nöjd med utfallet av din dialog med oss efter den första kontakten i ärendet ​​har du möjlighet att klaga till bankens klagomålsansvarige. Du kan göra detta genom att skicka ett mail till klageansvarlig@facitbank.dk.

Andra överklagandealternativ
Om Facit Banks klagomålsansvarige avslår ditt klagomål eller om du inte är nöjd med bedömningen från den klagomålsansvarige har du möjlighet att få rådgivning eller få ditt ärende prövat på nytt.

Konsumenternas Bank och Finansbyrå
Du har möjligheten att få opartisk rådgivning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se/bank-och-finansbyran
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol
Du har möjlighet att vända dig till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

EU-kommissionens klagomålsportal
Du kan också använda EU-kommissionens klagomålsportal online. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Om du klagar via klagomålsportalen måste du ange Facit Banks e-postadress: klageansvarlig@facitbank.dk.
Hemsida: www.ec.europa.eu/odr